Інтерпретація результатів тесту на інтелект, тип мислення і склад розуму

Склад розуму або тип мислення людини визначає багато в чому його професійну діяльність і успішність в обраній професії. Адже якщо індивідуальні особливості мислення «відповідають» роботі людини, то йому значно простіше виконувати свої обов’язки, його досягнення більш значні, а кар’єрне просування більш успішне і легке. Оскільки на реальні досягнення здатний тільки людина, яка займається «своєю справою». А які у вас індивідуальні особливості мислення?

Психологи вважають, що особливості мислення людини визначаються півкулею головного мозку, яке є у нього ведучим. Якщо більш розвинена права півкуля, то переважає емоційна сфера, образне, абстрактне мислення. У даному випадку місце має гуманітарний склад розуму. Якщо більш розвиненим є ліва півкуля мозку, тоді це аналітичний склад розуму, так зване математичне мислення.

Пропонуємо розібратися в цьому трохи докладніше, перш ніж перейти до інтерпретації результатів тесту на інтелект.

ТИПИ МИСЛЕННЯ І СКЛАД РОЗУМУ ЛЮДИНИ

В основному тип мислення поділяють на чотири категорії: практичний або технічний склад розуму, художньо-подібний, гуманітарний склад розуму, і математичний склад розуму. Втім, назви можуть бути і дещо іншими. Кожному з них відповідають свої індивідуальні особливості мислення.

Практичне мислення.

Людина з практичним складом розуму воліє і використовує в повсякденному житті предметне мислення. Для такого типу мислення характерна нерозривний зв’язок між предметом і простором і часом, послідовне виконання операцій. Вони здійснюють перетворення інформації за допомогою предметних, конкретних дій. Результатом даного типу мислення є думка, втілена в якійсь новій конструкції. У житті людей з таким світосприйняттям часто називають реалістами, вони рідко фантазують або взагалі малоздібних на абстрактне мислення.

Художньо-образний склад розуму.

У таких людей суто образне мислення. Вони, навпаки, відокремлюють предмет від простору і часу, здійснюють уявні перетворення інформації, оперуючи образами. На практиці таким людям легше уявити, уявити, що потрібно робити, їм простіше розповісти, чим показати діями. Результатом образного мислення стає думка, яка втілена в якомусь новому образі.

Людина, у якої таке образне, абстрактне мислення все «пропускає через себе», тобто намагається відчути, уявити. Їх дуже добре видно, оскільки вони важко сприймають критику, розлуку, реагують емоційно практично на все. Вони бурхливо реагують на любовні записки і вірші, ліричні моменти у фільмі чи книзі. Вони рідко володіють аналітичними здібностями. Це, як правило, хороші гуманітарії: лікарі, психологи, соціальні працівники, і т.д.

Гуманітарний склад розуму.

Індивідууми, у яких такі індивідуальні особливості воліють знакова мислення. Вони перетворюють інформацію за допомогою умовиводів.

Це стратегічне, творче мислення людини, коли логічний ланцюжок вибудовується не за якимось дрібним деталям, а міцно прив’язується до якоїсь уявної мети. Оскільки мета — це ще не існуюча в реальності «річ», а тільки планована, то люди, у яких гуманітарний склад розуму володіють розвиненою інтуїцією і творчими здібностями, заснованими на уяві, почуттях. Тобто, людині спочатку необхідно все представити і відчути. Даний тип мислення спирається на емоційний метод пізнання навколишнього світу.

Математичний склад розуму.

Такі люди перевагу віддають символічного мислення, тобто перетворенню інформації за допомогою деяких законів і правил виводу (наприклад, алгебраїчних). Результатом стає думка, яка виражається у вигляді формул і структур, які фіксують відносини між символами (у прямому чи переносному сенсах).

Математичний склад розуму або аналітичний, технічний склад розуму — практично синоніми. Математичне мислення дозволяє людині аналізувати в діях окремі явища. Тобто аналітик, на відміну від гуманітаріїв, бачить ситуацію по окремих деталей, здатний краще, адекватніше чи що, оцінювати ситуацію. Логічне мислення у людей з математичним складом розуму, як правило, розвинене набагато гірше, зате розрахунки в розумі вони виконують просто прекрасно. Вони легко користуються існуючими формулами, законами і правилами, і мова тут не тільки про математику, а про життя в принципі.

Аналітичний склад розуму в побуті увазі «проникливий розум», здатність людини «толково аналізувати, робити правильні висновки». У психології — це мислення, в основі якого логіка міркувань, а не сприйняття. Простіше кажучи, аналітичний склад розуму — це протилежність інтуїтивного мислення. Людина, у якої цей тип мислення воліє керуватися в житті «сухими» фактами, якимись об’єктивними відомостями, а зовсім почуттями. Аналітичні здібності дуже близькі до технічних або математичним.

Універсальний склад розуму.

Крім усього цього, дуже часто у людей зустрічається, так званий синтетичний склад розуму, тобто універсальний, що включає здібності за різними напрямками. Таким людям достатньо важко чітко визначити, ким вони є більшою мірою, гуманітаріями або техніками. У них, як правило, успіхи однакові у навчанні на абсолютно полярних фронтах, їм однаково добре даються всі предмети, і математичні дисципліни, і, скажімо, література. Такі люди досить чітко уявляють загальну картину світу, розуміють графіки і креслення. При цьому вони легко можуть розчулитися і заплакати.

Володарів універсального складу розуму можна вважати щасливчиками, оскільки їх індивідуальні особливості мислення охоплюють все, вони наділені всіма здібностями. Однак їх здатності розподілена не порівну, не рівномірно, а з деякою перевагою. Щоб визначити свої переважні особливості мислення, їм рекомендується пройти професійне тестування.

ПРОЙТИ БЕЗКОШТОВНИЙ ТЕСТ НА СТРУКТУРУ ИНТЕЛЛЕКТА />>

РЕЗУЛЬТАТИ ТЕСТУ НА СТРУКТУРУ ИНТЕЛЛЕКТА: ІНСТРУКЦІЇ ДО ОЦІНКИ РІВНЯ І ТИПУ МИСЛЕННЯ

Порівняйте дані вами відповіді на питання тесту з правильними, і поставте собі по 1 балу за кожне з збігів вашого варіанту з вірною відповіддю. Так оцінюються результати по всіх розділах тесту на інтелект за винятком ЧЕТВЕРТОГО РОЗДІЛУ.

У четвертий розділ бали підраховуються дещо інакше, а саме:

— За пряме збіг з ключем (правильною відповіддю) — 2 бали;

— За аналогічне за значенням слово, але неспівпадаючі з ключем — 1 бал;

— Якщо ваша відповідь не збігається з ключем взагалі, а поняття слова далеко від сенсу вірної відповіді — 0 балів.

Підрахуйте кількість балів у кожному розділі тесту на інтелект окремо і оціните свої результати, індивідуальні особливості мислення і склад розуму.

  • Правильні відповіді тесту на структуру інтелекту
Повернутися до питань тесту на інтелект />>

ІНТЕРПРЕТАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ТЕСТУ НА ІНТЕЛЕКТ

Підрахувавши результати тесту на структуру інтелекту, можна самостійно їх інтерпретувати (трактувати, розшифровувати). Чим більше балів в кінцевому підсумку вами набрано, при відповідях на питання конкретного розділу, тим сильніше виражені у вашому мисленні характеристики, які тестувалися в цьому розділі. Говорити про високі результати можна, якщо подолано рівень в 3/4 кількості вірних відповідей по певного розділу.

РОЗДІЛ ПЕРШИЙ перевіряв вашу здатність міркувати, ваше почуття реальності, здоровий глузд, самостійність і незалежність вашого мислення.

РОЗДІЛ ДРУГИЙ відповідає за виявлення рівня розвиненості у вас почуття мови, здатності до узагальнення і чіткому, влучним висловом значень і сенсу слів і понять.

РОЗДІЛ ТРЕТІЙ повідомляє, наскільки яскраво у вас виражена здатність комбінувати, наскільки гнучко і рухомо ваше мислення. Тут з’ясовується, якою мірою вашому розуму доступно розуміння тих чи інших відносин, а також наскільки ви схильні знаходити точне визначення поняттям, наскільки це важливо для вашого типу мислення.

РОЗДІЛ ЧЕТВЕРТИЙ вказує на ваші здібності до абстрактного мислення, вашу освіченість, уміння визначати поняття і грамотно висловлювати власні думки.

РОЗДІЛ П’ЯТИЙ оцінював ваше практичне мислення, наскільки в вас розвинені здатності оперативно, швидко орієнтуватися в запропонованій ситуації, інформації, а також уміння використовувати готові алгоритми при вирішенні проблем (як у професійній діяльності, так і в житті).

РОЗДІЛ ШОСТИЙ дає оцінку вашим математичним здібностям, вмінню мислити логічно, виявляє прагнення до впорядкованості у всьому, до певного ритму і темпу в житті.

Абсолютний максимум балів, який можливий при тестуванні — це 132 бали і чим ближче ваше кількість балів до цієї цифри, тим вище рівень вашого інтелекту. Загалом же, ви вправі вважати себе інтелектуально розвиненим і освіченою людиною, якщо кількість набраних вами балів перевищує хоча б 95 одиниць. Якщо ви в процесі тестування набрали 125 і вище балів, то можете, не соромлячись, повідомити близьким і колегам, що у вас воістину універсальний мислення і ви практично Геній!

Оцінювали ТИП МИСЛЕННЯ

Для більш цілісної і повної інтерпретації отриманих результатів, розділи об’єднують в наступні комплекси, розділяючи характерний людині склад розуму на: вербальне мислення- математичне мислення- теоретичне і практичне мислення.

Тут не інтерпретуються середні показники, оскільки їх зміст очевидний — щось середнє, між високим і низьким інтелектуальним рівнем в контексті оцінки конкретного типу мислення. Не дається також і інтерпретація результатів явно нижче низьких, оскільки характеризувати просто нічого — можливо, тест ще не підходить за віковими параметрами (його пройшов дитина), або рівень інтелектуальних здібностей людини, як мовиться, бажає кращого. Так чи інакше, даний тест націлений на структуру інтелекту — це оцінка типу мислення, тобто передбачається наявність певного рівня його розвитку. Для визначення ж рівня IQ і розумової відсталості існують інші, більш відповідні для цього методики тестування.

1. вербальне мислення (розділи з першого по четвертий)

Високі результати: 65-92 балів. У вас вельми добре розвинена мова, багатий словниковий запас. Ви легко висловлюєте власні думки за допомогою слів і розумієте оточуючих. Практично напевно у вас, чисто гуманітарний склад розуму. Можливо, вам і без особливих труднощів даються математичні задачі, але мислите ви швидше образами, ніж предметами.

Низькі результати: до 45 балів. Вам часту буквально не вистачає слів, щоб висловити власні почуття або описати якусь ситуацію. У вашій промові майже напевно чимало слів «паразитів». Вивчення іноземних мов вам дається з великими труднощами.

2. МАТЕМАТИЧНЕ МИСЛЕННЯ (розділи п’ятий і шостий)

Високі результати: 30-40 балів. У вас, що називає, математичний склад розуму. У вас не викликають яких-небудь особливих труднощів ні математичні дії, ні виявлення математичних закономірностей, ні запам’ятовування формул і правил. Ваше життя напевно також підпорядкована якимось суворим правилам і мислите ви чітко, структуровано, враховуючи безліч деталей.

Низькі результати: до 25 балів. У вас досить помірні здатності до будь точних наук. Можливо, світ чисел вам здається просто нудним і млявим, а можливо ви всього лише недостатньо уважні. Але, швидше за все відсутність математичних здібностей у вас з лишком компенсується творчим началом, бурхливою фантазією і емоційністю сприйняття.

3. практичних і теоретичних МИСЛЕННЯ

Якщо ви отримали високі результати в розділах 2, 4, і 6, то це говорить про ваш теоретичному складі розуму. Ви напевно любите енциклопедії та будь-яку наукову літературу. Ви з тих людей, які ретельно і виважено обмірковують якусь дію, але в кінцевому підсумку, на практиці, так і не можуть його здійснити. Вам скоріше підійде роль «командира», ніж «виконавця», оскільки ви прекрасно все розумієте, уявляєте, як це зробити найкращим чином, так би мовити в ідеалі, і навіть напевно можете курирувати і розповідати підлеглим, що і як потрібно робити. Але от зробити це самостійно вам проблематично з багатьох причин.

Якщо більшість вірних відповідей, отримано вами у розділах 1, 3, 5, тоді ви наділені практичним складом розуму. Вам властиво запам’ятовувати виключно ті наукові знання, які можуть стати в нагоді на практиці, які можна використовувати в реальному житті. Ви вважаєте, що найкращий учитель — це досвід. Практичний склад розуму допомагає вам прекрасно орієнтуватися в навколишньому вас реальності. Однак у вас рідко з’являється бажання або час обмірковувати власні вчинки та рішення, тому вам властиво часто робити помилки, причому одні й ті ж, наступати, як то кажуть «на одні й ті ж граблі».

І ще трохи про індивідуальні особливості мислення:

ladyzhitya.ru » Бізнес та кар'єра » Інтерпретація результатів тесту на інтелект, тип мислення і склад розуму